Naposledy aktualizováno: 12.08.2019 16:41:44
logo

Městská knihovna Kaznějov

Historie knihovny:

 

Podle zápisů z obecní kroniky Kaznějova:

V roce 1920 byla pro zřízení obecní knihovny ustanovena komise a pro začátek byla umístěna na obecním úřadě, který byl v té době u Beránků. Bylo převzato 100 knih od spolku Radbuza v Plzni. V září 1921 byla zřízena obecní knihovna. Ke konci roku 1931 měla ve svém fondu 700 svazků. Po válce byly vyřazeny knihy opotřebené a zastaralé a knihovna byla umístěna v budově MNV čp. 41 v přízemí. Knihy byly uskladněny ve starých skříních. V r. 1958 opatřil MNV nové jednotné skříňky a knihy byly roztříděny dle oborů, srovnány abecedně dle autorů, návštěvníci si mohli volně vybírat. Půjčovalo se 2x v týdnu.

Po dlohou řadu let vedla knihovnu p. Anna Molcarová. Dále jí následovali další knihovníci: Jan Říšský, Antonín Šmídl, Josefa Šteflová, Zdeňka Odvodyová, Milena Juhová.

 

V roce 1992 byla knihovna přestěhována do budovy obecního úřadu. V roce 1997 se z místní lidové knihovny stává městská knihovna. Devadesátá léta přinesla celou řadu změn. Knihovny se postupně mění na moderní informační a vzdělávací centra, jejich součástí je i zavádění výpočetní techniky. V roce 2001 byl do knihovny pořízen první počítač a zaveden veřejný internet. Téhož roku začala knihovna používat automatizovaný knihovní systém Lanius. Od 1. 1. 2003 je zrušena Okresní knihovna v Plasích a  knihovna se stává organizační složkou města. V roce 2009 přechází  na novější knihovní systém Clavius, jehož součástí je i elektronický katalog, který je přístupný veřejnosti prostřednictvím webových stránek. V roce 2018 přechází knihovna na knihovní systém Tritius, díky kterému bude možno půjčovat e-knihy prostřednictvím katalogu Tritius.

 

 

Knihovna má ke dni 31. 12. 2018 ve svém knihovním fondu 14 557 svazků.

Bylo nakoupeno 430 knih. Počet registrovaných čtenářů je 396, z toho 235 čtenářů do 15 let. V tomto roce bylo uskutečněno 5 390 návštěv a 1 085 návštěv on-line služeb. Služeb veřejného internetu využilo 38 návštěvníků. Vypůjčeno bylo 9 704 knih a 1 444 časopisů.